2566 ES Santiago de Compostela, Travesa de Fonseca