Bol'shaya Dmitrovka

(Thanks: Dmitry Darsavilidze)